Interjú

Vodafone eredmények

Az elsô év alatt 160 ezer elôfizetô

Egy éves születésnapját ünnepelte szolgáltatása megindítása szempontjából november végén a V.R.A.M. Távközlési Rt., mely Vodafone márkanéven nyújtja szolgáltatásait (és amely társaságban a Vodafone AirTouch Plc 50,1 százalékban tulajdonos). Interjúnkban Vitai Attila, a vállalat nyár elején kinevezett vezérigazgatója értékelte a cég eddigi eredményeit a magyar piacon.

- Nyugodtan mondhatom, a tulajdonosok elégedettek a vállalat eddigi mûködésével. Hálózatunk kiépítése és így a szolgáltatással lefedett terület gyorsan nô. Sikerült számos jó, tehetséges kollégát felvenni a céghez, az ügyfelek száma is a terveinknek megfelelôen nô. A bankok is jó minôsítést adtak a cégnek, amit az is mutat, hogy nem is olyan régen vehettünk fel 350 millió euró értékben hitelt.

- Mennyire lehetnek elégedettek az eddig megszerzett mintegy 160 ezer elôfizetôvel? Az új elôfizetôi növekménynek ugyanis nem szerezték meg az egyharmadát sem. Milyen okokból?

- Kétféle megközelítésbôl is válaszolhatok. Az elsô, hogy amikor a Pannon GSM és a Westel elindult, az elsô évükben együtt sem tudtak ennyi ügyfelet szerezni, mint mi. Ha más szemszögbôl nézzük, hosszabb távon valóban legalább az egyharmadát meg akarjuk szerezni az új elôfizetôknek. Ezt azonban nem várhatjuk el a vállalattól már a mûködése elsô évében. Egyrészt azért, mert amikor a piacra léptünk, még nem volt országos disztribúciós hálózatunk. Másrészt ahhoz is idô kell, hogy a nagyközönséggel megismertessük és elfogadtassuk a márkanevet. Harmadrészt amíg a saját hálózatunk kiépülte el nem ér egy bizonyos szintet, nem is céloztunk meg minden potenciális piaci szegmenst. Negyedszer, a nemzeti roaming jó megoldás volt ahhoz, hogy kezdettôl fogva országos szolgáltatást adhassunk a minket választóknak, azonban e díjak nagysága miatt nem volt célszerû nagy tömegû corporate ügyfelet megcéloznunk. Végül, de nem utolsósorban megfelelô számban képzett alkalmazottakat is fel kellett vennünk a céghez. Idô kell ahhoz, hogy a konkurenciával minden tekintetben versenyképesek legyünk. Egyébként a nyáron volt próbaképpen egy akciónk, amelyben mértük, hogyan reagálnak a célcsoportok egy-egy megfelelô akcióra - abban az idôszakban az új elôfizetôk több mint egyharmada a miénk lett.

- Milyen elônyei és hátrányai voltak, vannak a nemzeti roamingnak?

- A nemzeti roaming fô elônye az országos lefedettség volt. Nem kellett egy ügyfélrôl sem lemondanunk azért, mert mondjuk valamely városban még nem volt saját hálózatunk. Azonban ezek a roaming díjak nem olcsóak. Ha például egy Vodafone elôfizetô egy olyan helyrôl telefonált, ahol mondjuk a Westel hálózatán barangolt, és a hívott szám a Pannon GSM-en barangolt, akkor ez számunkra kétszeres roaming díjat jelentett. Emiatt a gyorsabb elôfizetôi szám növelés esetleg nagyon megnövelte volna a költségeinket. Így inkább a saját hálózatunk gyors kiépítésére tettük a hangsúlyt. A jövô év közepére a lakosság számát tekintve 80 százalékos lesz a hálózatunk lefedettsége, és nyugodtan mondhatom, ez rekordidôt jelent.

- Mennyire múlik a fôvállalkozó Nokián a hálózat kiépítésének gyorsasága?

- A Nokiával elégedettek vagyunk. A bürokrácia az, ami megszab idôkorlátokat a hálózat építésekor. Régen nem keltett különösebb feltûnést, ha egy-egy mobil adótornyot akart valaki valahol elhelyezni. Ma ez reflektorfényben van, mindenki erre figyel, sokkal többen szólnak bele, sokkal több pénzt szeretnének kapni a megfelelô helyért és így tovább. Tudomásul vesszük a játékszabályokat és ezeket igyekszünk betartani. Így is tartani fogjuk a korábban említett határidôket.

- Milyen okok miatt döntöttek úgy, hogy csak a Pannon GSM marad a nemzeti roaming partnerük?

- Saját hálózatunk kiépítésének üteme lehetôvé teszi, hogy már csak egy partnerre támaszkodjunk. Másrészt a roaming díjtételek mellett a legfontosabb szempont a saját hálózatunk és a roaming hálózat közötti mûszaki együttmûködés minôsége volt - melyben egyértelmûen a Pannon volt a nyerô. Ugyanúgy Nokia hálózatuk van, mint nekünk. Ez számos szempontból könnyebbé, egyszerûbbé teszi az együttmûködést, sôt, adott esetben a felmerülô problémák megoldását is gyorsítja. Ez egy döntô tényezô volt.

- Mennyire bôvülnek majd a Vodafone szolgáltatásainak célcsoportjai?

- Eddig valóban a 18-25 év közötti korosztályt céloztuk elsôsorban. Bár vannak már vállalati ügyfeleink is, hálózatunk lefedettségének növelésével és a roaming költségek csökkentésével ezen a területen is hangsúlyosabbá tesszük piaci jelenlétünket. Ez már a decemberi kampányunkban is érzékelhetô lesz.

- Az elôfizetôkért folytatott verseny mennyire tiszta? Hiszen a Vodafone is a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordult, két ügyben is.

- Az általános, nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy mindig nehéz a versenyzés, ha van a piacon egy vezetékes, monopolhelyzetben levô szolgáltató is, különösen, ha mobiltelefon leányvállalata is van. Ezek a cégek nem szívesen veszik tudomásul, hogy már nem 100 százalékban az övék a piac, és nem tehetnek mindent kényük-kedvük szerint. Így volt ez Nagy-Britanniában, Németországban is. Megértjük, de nem fogadjuk el ezt a magatartást. Többek között ezért is fordultunk a Westel és a Matáv közös nyári akciója miatt - ekkor a Westelnél elôfizetôi szerzôdést kötôknek a Matáv ingyen cserélte hagyományos vonalát ISDN-re - egy keresettel a GVH-hoz, a Pannon GSM-mel majdnem egy idôben. Ezt a mobil-ISDN akciót Angliában nem engedték volna meg.

Nem is szorult volna rá a Westel, hiszen a verseny következtében, például mert már négyen dolgozzuk meg reklámmal a piacot, dinamikusan növekednek. Ez a promóció vélhetôleg túl nagy gazdasági elônnyel nem járt nekik. Azért döntöttünk mégis úgy, hogy a Versenyhivatalhoz fordulunk, mert ha ezt elnézzük, lehet, hogy legközelebb durvább lépést tesznek. Mondhatni, nevelô célzata is van az eljárásnak.

- Ez a háttere a másik keresetnek is?

- A másik eljárást kifejezetten a Matáv ellen kezdeményeztük egy reklámja miatt, amelyben a mobil percdíjakat állítja szembe a vezetékes díjakkal. Egyrészt a reklám félrevezetô volt, mert a mobil percdíjakra vonatkozó állítás úgy, abban a formában nem igaz. Másrészt az egész megközelítés félrevezetô, mert két különbözô szolgáltatásról van szó, amelyet nem lehet pusztán az árával összehasonlítani. A világ egyre inkább a mobilitás felé halad, és az emberek a mobil kommunikációt más értékkel mérik, mint a dróthoz kötöttet. Mind a kettônek megvan, meglesz a maga helye és értéke a jövôben is. Mi a mobil mellett tettük le a voksunkat.

B. J.