Interjú

 

Digitalizálódó, "kifehéredô" piac

A nemzetközi folyamatok sodrában

Nem kevés változás játszódott le a hazai távközlési és irodatechnikai piacon az elmúlt fél évtizedben. Ezen trendekrôl, hátterükrôl, a nemzetközi folyamatokhoz való hasonlóságaikról és különbségeikrôl Lengyel Józseffel, a Panasonic Magyarország kereskedelmi igazgatójával beszélgettünk.
- Ha röviden akarjuk megfogalmazni a lejátszódott változások lényegét, akkor leginkább a digitalizálódás vártnál is gyorsabb elterjedését nevezhetjük meg. Ez igaz a távközlésre - gondoljunk például a GSM mobiltelefónia vagy mondjuk a vezetékes területen az ISDN terjedésére -, valamint az irodatechnikára, azon belül is például a fénymásoló eszközök technológiájára is.
- Mennyire érvényesülnek a nemzetközi folyamatok a hazai piacon?
- Egy-két eltéréstôl eltekintve minden, a nemzetközi piacon lejátszódó esemény, trend gyorsan begyûrûzik Magyarországra is. Ez tulajdonképpen logikus, gondoljunk arra, hogy az EU-ban lényegében megvalósulóban van az áruk szabad áramlása, minden termék nagyon gyorsan megjelenik az egyes országokban - és nálunk is, bár még nem vagyunk EU-tagok. Ez azzal is jár, hogy az árak kiegyenlítôdnek, hiszen egy adott piac fogyasztói számára nem tolerálható árkülönbség esetén azonnal egy másik ország piacáról szereznék be a szóban forgó termékeket.
- Vagyis megszûnôben vannak a szürke import virágzását lehetôvé tevô körülmények?
- Én úgy fogalmaznék, hogy vége van a paralell csatornákon keresztüli nagy kaszálások idôszakának. Egy bizonyos terméket a hivatalos disztribúciót megkerülô csatornán akkor éri meg behozni, ha legalább 20 százalék a kinti és az itthoni ár különbözete. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg arról, hogy a normális úton bekerülô termék magyar csomagolásban, magyar használati utasításokkal és leírásokkal érkezik, ellentétben a szürkén bejövôvel.
- Milyen hatással lehet a piacra, hogy év elejétôl megszûnt a HIF bevizsgálási kötelezettség?
- Ez részben azon múlik, milyen eszközök maradnak a HIF kezében, és azokkal hogyan él az új szabályozás megszegôivel szemben. Az új szabályok szerint a gyártó/importôr cégnek deklarálnia kell, hogy a terméke megfelel-e az EU szabványainak, vagy éppen a közép-európai régió feltételeinek. A HIF azt vizsgálhatja majd, hogy ez a deklaráció igaz-e. A kritikus kérdés, mi történik akkor, ha egy importôr behoz a piacra olyan - akár márkás - terméket, amelyet nem az EU piacokra szántak. Ez ugyanis itt valószínûleg nem fog megfelelôen mûködni. A fogyasztói megítélés negatívumai ez esetben magára a márkára hullhatnak vissza. Ekkor lesz igazán fontos a HIF szerepe, hogy legyen bátorsága az ilyen forgalmazókat megbüntetni - nem ötezer, hanem akár ötmillió forintra, vagy többre is.
- Miben volt más a hazai telekommunikációs (végberendezés) piac fejlôdése a nemzetközihez hasonlítva?
- Mi úgy érzékeljük, a hozzáadott érték jellegû szolgáltatások aránya nem nôtt úgy, mint az EU országaiban. Itt például olyan szolgáltatásokra gondolok, mint a DECT integráció, a hangposta szolgáltatás a vállalati alközpontok területén.
- Hogyan változott a vállalati kommunikációs rendszerek, irodatechnikai eszközök piaca, tekintettel például az ISDN elterjedésére is?
- Úgy tûnik, hogy az ISDN jó marketingjének köszönhetôen például az alközpontok terén egy bizonyos méretnagyság felett (kb. 100 port) gyakorlatilag nem lehet azokat eladni ISDN tudás nélkül. Nagyon gyorsan elterjedtek az alközpontokhoz köthetô GSM adapterek, amelyek a mobiltelefonok irányába történô telefonhívások költségeit tudják a cégek számára számottevô mértékben csökkenteni. Növekszik a komputer-telefon integrációs megoldások iránti igény, itt a csúcs a call centerekbe való beruházás. A Panasonicnak is van erre megoldása, vélhetôen hamarosan hazánkban is forgalmazni fogjuk. Érdekes módon nem terjednek olyan gyorsan a VoIP kiszolgálásra képes berendezések, talán amiatt is, hogy ezeket leginkább a nemzetközi beszéd- és adatátvitelben éri meg használni, és a magyar gazdaság még nem elég nemzetközi ehhez.
- A kisvállalkozói piac mennyire mozog ugyanebbe az irányba?
- Az alközponti területen, a mobilkommunikációban hasonlóak a trendek. Nálunk a legkeresettebbek ebben a szegmensben azok a digitális alközpontok, amelyeket lehet ISDN képességgel bôvíteni, és ugyanakkor analóg vonalak becsatlakoztatására is képesek.
- A mobil kommunikációban mindenki számára szembetûnô a fejlôdés, elég ha rápillantunk az utolsó öt év készülékeinek küllemére és tudására. Mennyire volt látványos fejlôdés a vezetékes kommunikációs eszközökben?
- Itt több területen ellentétes folyamatok láthatóak. Miközben az alközpontok mindenütt digitalizálódnak, ISDN képességekkel bôvülnek, addig a mellékállomási készülékek körében továbbra is az analóg, kéthuzalos, többnyire kijelzô nélküli készülékeket vásárolják. A piac nem nagyon kívánja megfizetni a digitális, kijelzôs, számos többletszolgáltatást nyújtó készülékek felárát. Nem terjednek az ISDN faxok sem, mi is csak olyanokat forgalmazunk, amelyik 33,6 kilobites sebességre képes, de a legtöbb modellnél a gyártók többsége megelégszik a 14,4-es sebességgel.
- Mennyire terjedhetnek el a multifunkciós berendezések?
- Sokan úgy vélik, hogy számos piaci szegmensben az övék a jövô. A Panasonichoz hasonlóan számos jónevû gyártó dobott a piacra ilyen terméket az utolsó évben - de még nem látszik a piaci áttörés. Az sem mindegy, hogy a multifunkciós berendezést nyomtatóból, fénymásolóból vagy éppen szkennerbôl építkezve tervezik-e meg, mert ennek megfelelôen más lesz a tudása. Kritikus kérdés lesz az ár is. A kisvállalkozói piacon ez egy nagyon sikeres termék is lehet. Ugyanakkor le kell gyôzni egyfajta felhasználói bizalmatlanságot is. Ha ugyanis egy kisvállalkozásnál a multifunkciós eszköz romlik el, akkor szinte minden fontos munkafolyamat elakad. Nagyon fontos tehát ezen eszközöknek nemcsak a megbízhatósága, de a gyors szervizszolgáltatási háttere is.

B. J.