Mobil kommunikáció

 

 

Új trend: a MobiTrend

Alközpont drótok nélkül


NEM is olyan régen még természetes követelménynek tûnt egy vállalkozás számára (különösen, ahol már egy-két tucatnyi vagy még több alkalmazott is dolgozott), hogy a cég bôvülésével együtt távközlési rendszerének kiépítésére, fejlesztésére adott esetben milliós nagyságrendû összegeket költsön el.

A rézdrót hódítása...
Eleinte csak arról volt szó, hogy a cég majd minden alkalmazottjának legyen melléke - ehhez persze komoly vezetékes hálózatot is ki kellett építeni, ami adott esetben a telephely(ek) jellegétôl függôen akár magának a vállalati telefonalközpontnak a beruházási költségét is elérô kiadást jelentett a vállalat számára.
A fejlôdés következô fokozata volt, amikor az alkalmazottak többsége számítógépet is kapott a telefonvonal mellé - s természetesen a számítógépeket is elkezdték egy vállalati LAN hálózatba szervezni. Azokhoz persze nem volt jó a telefonvonalakat összekötô kábel, mivel a LAN hálózatok Ethernet felületen kommunikálnak, ezért ahhoz külön kábeldzsungelt kellett kiépíteni.
A rendszerek így egyre drágábbakká és bonyolultabbakká váltak, s bár e kommunikációs rendszerek tudása is folyamatosan növekedett, kiépítése érezhetô pénzügyi terhet jelentett és fenntartása, üzemeltetése is folyamatosan terhelte a vállalati büdzsét.

... és bukásának jelei
Az egyik fontos lépést az egyszerûbb, olcsóbb rendszerek felé az IP alapú hangátvitellel tették meg a fejlesztôk. Ezáltal olyan rendszereket dolgoztak ki az elmúlt néhány évben, amely lehetôvé tette, hogy a korábban csak számítógépek összekötésére szolgáló ethernet kábeleken keresztül a vállalati beszédátvitelt is le lehessen bonyolítani. Ezzel együtt megjelentek a (személyi) számítógépekre épülô alközponti megoldások is. A módszer számos elônyt kínál, de több fontos hátránnyal is jár: az IP alapú telefonkészülékek egyelôre lényegesen drágábbak a hagyományosaknál, másrészt használatukhoz még mindig szükség volt a drága kábelezésre ­ ami egyúttal az egyre inkább mobilizálódó üzleti világban egyfajta röghöz kötöttséggel járt, annak minden hátrányával együtt. (Gondoljunk csak egy költözködésre!)

A "röghöz kötöttség" vége
A mobilkommunikácó fejlôdésével olyan megoldásokat dolgoztak ki a távközlési szolgáltatók, amelyek feleslegessé teszik a vállalatok számára a drága távközlési alközponti rendszerekbe történô beruházást, s a legalább ilyen költséges, ugyanakkor bonyolult és sok hibalehetôséggel járó kábelhálózatok kiépítését. A Pannon GSM MobiTrend néven dolgozta ki azt a megoldást, ami már akár egy 5-6 fôvel dolgozó kisvállalat, vagy éppen egy sokszáz alkalmazottal dolgozó középvállalat számára is ideális lehet.
Nézzük meg a MobiTrend mûködését. A rendszer lényege, hogy a cég alkalmazottjai vezetékes mellékállomások helyett mobiltelefonokat kapnak. A MobiTrendet választó vállalatoknak nincs szükségük sem alközpont megvásárlására, sem kábelhálózat kiépítésére. A Pannon GSM kapcsolóközpontjainak intelligenciája mindazon szolgáltatásokat elérhetôvé teszi a mobil mellékek számára, amit egy hagyományos alközponti rendszerben is használni szoktak, megfejelve azt a mobilitás és rugalmasság nyújtotta elônyökkel.

A vezetékes csak látszólag olcsóbb...
Az alkalmazottak ugyanúgy rövid számokon hívhatják egymást, mint egy vezetékes alközpontnál, azzal a különbséggel, hogy ezt akkor is megtehetik, ha éppen házon kívül vannak. A hívások más "mellékeknek" átadhatóak. A "házon belüli" hívások díja napszaktól függetlenül mindig nettó 8 forint percenként. Ez ugyan elsôre drágábbnak tûnik, mint a vezetékes megoldás esetén, azonban az ott sem volt ingyenes, csak éppen a költségek beruházás, illetve fenntartás és üzemeltetés kategóriában jelentkeztek a könyvelésben. (A beruházási költség elszámolása ráadásul lényegesen kedvezôtlenebb megoldás a vállalatok többségének számára!)
Érdemes egy pillanatra abba is belegondolni, hogy a hagyományos rendszerben a házon kívül levô alkalmazottakkal való kapcsolattartás lényegesen drágább megoldás volt, hiszen a telephelyen levô vezetékes vonalakról kellett hívni többnyire a mobiltelefonon elérhetô, házon kívül levô munkatársakat (az ügyfelekre majd késôbb visszatérünk). A MobiTrend révén ôket is a "mellékállomási" díjon lehet hívni, ami megtakarítás a korábbi változathoz képest. Ha tehát a külsô kapcsolatoktól eltekintünk, már akkor is lényegesen olcsóbb lehet összességében (kedvezôbb könyvviteli elszámolási mód mellett!) a mobilalközponti megoldás használata.

Külsô kapcsolatokra is kedvezôbb
Mivel a MobiTrend csomag része egy speciális kedvezmény, a házon kívüli hívások is olcsóbbak lehetnek, mint vezetékes alközpont használatával. A megoldást választók ugyanis egy, a cég által kiválasztott belföldi vezetékes körzetszámra nettó 8,80 forintos percdíjjal telefonálhatnak minden napszakban. Mivel a vállalkozások döntô részénél a külsô kapcsolatok irányában van egy kiemelt, a többinél nagyobb forgalmat generáló vezetékes irány, ez jelentôs költségmegtakarítást hozhat, azzal együtt is, hogy a más körzetekbe esô kapcsolatokat mobil-vezetékes viszonylatú tarifával kell felhívni.

Ellenôrizhetô költségek
Fontos kérdés természetesen a költségek ellenôrizhetôsége, kordában tartása. A MobiTrend esetében több tényezô segíti ennek megoldását. Egyfelôl kilenc különbözô kategóriába lehet besorolni a munkatársak telefonhasználatát, s ennek megfelelôen engedélyezni (vagy tiltani) számukra nem céges telefonszámok felhívását, vagy éppen a mobilkészülék munkaidôn túli használhatóságát (a céges telefonszámok kivételével). Az alkalmazottak ügyféltípusokba sorolásával, valamint a napszak és elôhívó alapú elkülönítés segítségével pontosan meghatározható a vállalat számára, hogy mely hívások minôsülnek magáncélúaknak, és melyek vállalati célúaknak.

Internetes felületen szabályozható
Az egyes ügyféltípusokra vonatkozó beállítások, csakúgy, mint az üzleti telefonszámok listájának beállítása (akár alkalmazottanként) és számos más paraméterezési lehetôség (mint például a tiltott számtartományok beállítása) a MobiTrendet használó vállalat számára egy biztonságos kapcsolaton keresztül felépülô internet oldalon át menedzselhetô a vállalat telekommunikációért felelôs vezetôi által. Fontos tudnivaló, hogy az üzleti és magánhívások elkülönítéséhez az alkalmazottaknak is elôfizetôi szerzôdést kell kötniük a Pannon GSM-mel. Ez egy kedvezményes tarifával üzemelô, belépési díj mentes elôfizetés lesz, amelynek megkötését a munkáltató cég vezetôje engedélyezi egy nyomtatvány kitöltésével. Ezek birtokában a céges és magáncélú hívások költsége teljesen elkülöníthetô, utóbbiakról a szolgáltató külön számlát készít és azt a dolgozó nevére postázza.

A világháló használata
Felmerül persze még egy kérdés: hogyan használhatják az alkalmazottak a világhálót, vagy éppen a vállalati LAN hálózatot a MobiTrend rendszerben? Erre többféle megoldás is ajánlható. Az egyik, hogy mindazoknak, akiknek nem kell napi rendszerességgel többszáz kilobájtos, vagy éppen több megabájtos méretû levéláradat küldésével és fogadásával bajlódniuk, akár a mobilinternetet is használhatják a világháló elérésére, GPRS alapú adatátvitellel. A házon belüli adatátviteli forgalomra, illetve a nagyobb méretû állományok rendszeres küldésére és fogadására egyelôre még valamilyen LAN hálózatot kell fenntartani, azonban már ezt sem feltétlen szükséges vezetékes hálózaton keresztül megoldani. Adott esetben a cég telephelyén telepíteni lehet egy (vagy több, szükség szerinti) wireless LAN elérési pontot, és a számítógépeket WLAN kártyával felszerelve a kábelezéssel való bajlódás nélkül is összekapcsolhatjuk hálózatba. A WLAN elérési ponthoz pedig adott esetben egy üzleti ADSL elôfizetés is elegendô sávszélességet, kapacítást nyújthat.
A nem is olyan távoli jövôben ennek a forgalomnak egyre nagyobb része is átkerülhet a mobiltelefon hálózatra az EDGE technológia elterjedésével, ami lehetôvé teszi a kétcsatornás ISDN-nek megfelelô átviteli sebességet a mobil adatátvitelben is. (A Pannon GSM már elkezdte az EDGE hálózat kiépítését és az EDGE képes mobiltelefon készülékek forgalmazását.) Hogy ennek révén mekkora szeletet hódíthat el a mobiltelefónia a vezetékestôl, az bizonyos felhasználási típusok esetében némi túlzással csupán árazás kérdése...

(B. J.)