Vezetékes távközlés

Új utakon a Matáv

Több, mint távközlési szolgáltató

Sokat és régóta beszélnek már a távközlés és az informatika konvergenciájáról, de a mindennapi gyakorlati életben még nem túl gyakori, hogy egy-egy vállalat a szolgáltatásainak felépítésében, kínálatában az ebbôl eredô elônyöket is kihasználja. Ezt a lépést tette meg a Matáv azzal, hogy novembertôl Üzleti Megoldások Üzletága kibôvíti kínálati palettáját, és moduláris felépítésû, komplett megoldáscsomagokkal lép a piacra.
A lépés hátterérôl Tankó Zoltánnal, a Matáv vezérigazgató-helyettesével beszélgettünk. Elsôként arról faggattuk, milyen területeket foglal magába az új szolgáltatáscsomag.
- Az új, modulárisan egymáshoz kötôdô szolgáltatáscsomagokat az ügyfelek igényeire alapozva alakítottuk ki. Ezek részben specializált, részben általános igényekre kialakított megoldások. Az elôbbiek körébe tartozik a szálloda megoldások és a kereskedelmi lánc megoldások terület, részben az itt kialakított és kipróbált megoldásokra is építenek a szélesebb vállalkozói körnek kínált biztonságtechnikai megoldások, a megosztott internet megoldások, a távoli elérés megoldások, valamint az ügyfélkapcsolati megoldások.
- Vegyünk konkrét területeket, leegyszerûsítve milyen elemeket tartalmaznak az egyes modulok?
- Induljunk ki a szállodai megoldásokból. Ezt elsôsorban a két-három-négy csillagos szállodáknak, nagyobb panzióknak és vendégfogadóknak dolgoztuk ki. A megoldáscsomagban benne van egy szállodai szoftvermodul, amely lényegében egy szállodai tevékenységhez igazított mini vállalatirányítási programcsomag is. Ennek segítségével kezelni lehet a szobafoglalásokat, nyomon követni és a számlázásba beépíteni a szobai fogyasztást, beleértve ebbe akár a zártláncú, fizetôs tévéadást is, vagy éppen a szálló által nyújtott vezetékes vagy WLAN internet hozzáférést is.
Egy szállodában természetesen szükség van biztonsági rendszerre is: tehát a megoldáscsomag része az a modul, amelynek segítségével a térfigyelô rendszer, szobai kártyás kulcsrendszer, a tûzjelzô, vagy éppen az internetes tûzfal funkciók is megvalósíthatóak. Hasonlóképpen, egy szállodában gyakran tartanak rendezvényeket, tehát szükség lehet videokonferencia megoldások bérbeadására, teremhasználat, kihangosító rendszerek használatára és annak számlázására is.
A szállodai vendégek akár zárt parkolóban is tarthatják jármûveiket, ebben az esetben a parkoló beléptetô rendszere is integrálható a megoldáscsomaghoz.
- Mi az igazán elônyös ebben a szállodának?
- Többek között az, hogy ezeket a megoldásokat nem csak egyszerre, hanem modulonként is megvásárolhatja, és a Matávon mint fôvállalkozón keresztül csupán egyetlen céggel kell kapcsolatban lennie. Csak olyan megoldást kínálunk az ügyfeleknek alvállalkozóink bevonásával, amelyek kipróbált, letesztelt megoldások, és garantáljuk, hogy ezek a modulok egymással is együtt tudnak mûködni. Nem elhanyagolható az a szempont sem, hogy az ügyfélnek nem feltétlen kell beruházásokba ölnie magát. Ezt a megoldáscsomagot úgy is bevezetheti a vállalatánál, hogy magát a szolgáltatást vásárolja meg a Matávtól, és a szükséges eszközöket, beruházásokat a Matáv hajtja végre. Természetesen ebben az esetben több éves szerzôdési kötelezettséget kell vállalni. Nem szükséges minden elemet egyszerre igénybe venni, azokat a cég fejlôdéséhez, az igények növekedésének üteméhez igazítva fokozatosan is be lehet vezetni.
- Mennyiben más ehhez képest például egy kereskedelmi lánc megoldás?
- Itt a tipikus helyzet az, amikor például egy bolthálózat van összekötve a központtal. Ekkor fontos lehet a készletek boltokra lebontott nyilvántartása, változásának nyomon követése. Logisztikai megoldásokról is lehet szó, ha az árukiszállítás központi raktárbázisról történik. Az egyes telephelyek összekötése, kapcsolattartása akár biztonságos internet csatornákon keresztül is történhet. Amennyiben a vállalkozásnak mozgó ügynökhálózata is van, akkor ebbe beletartozhat a vállalati adatbázisokhoz történô távoli hozzáférés megoldása is. Nagyobb értékû termékek forgalmazása esetén például szóba kerülhet az is, hogy mozgó POS terminálokat visznek magukkal a kereskedelmi képviselôk, így akár helyben, az üzletkötéskor sor kerülhet a számla vagy az elôleg kifizetésére készpénz nélkül is.
Egy ilyen kereskedelmi lánc megoldásban természetesen fontos a tulajdonos számára, hogy real-time, élôben lássa, mi történik az egyes kereskedelmi egységekben és összességében percrôl-percre nyomon követhesse a cég pénzügyi helyzetét is. Ennél a megoldáscsomagnál is érvényes, hogy nem kell mindent egyszerre megvenni.
- Kik lehetnek ennek a potenciális vevôi? Feltételezzük, nem a nagy, közismert áruházláncok, hiszen azok valószínûleg már rendelkeznek ilyen rendszerekkel.
- Valóban, inkább a kisebb, közepes méretû kereskedelmi láncok a célpontok, amelyek körülbelül 20-30 egységgel rendelkeznek. Egy ilyen méretû vállalatnál lehet úgy is kezdeni, hogy elôször kiépítünk egy biztonságos webes megjelenést és webes beszerzési rendszert. Erre rá lehet ültetni a viszonteladói, kiskereskedôi partnerhálózatot is.
A megoldáscsomagok kidolgozásakor azt is szempontnak tartottuk, hogy olyan megoldásokat tudjunk nyújtani, ami versenyképes az EU hasonló ágazataiban mûködô, hasonló vagy nagyobb méretû vállalkozások infokommunikációs rendszereivel. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy ebbôl a szempontból a nagyvállalatokat leszámítva a hazai közép- és kisvállalkozói szféra túlnyomó része nincs felkészülve az uniós versenybôl várható követelményekre.
Nem sürgetjük ôket, hanem megadjuk a lehetôséget, hogy lépésrôl-lépésre bevezetve megfeleljenek ezeknek a követelményeknek, s ne álljanak védtelenül, ha belép a piaci területekre egy uniós vállalkozás.
- Milyen elemeket tartalmaz a többi megoldáscsomag?
- A biztonság témakörében minden fizikai és elektronikus védelmi módszert nyújtani tudunk. Tehát videomegfigyelô rendszereket, behatolásjelzô rendszereket, beléptetô, riasztó és tûzjelzô rendszereket, valamint internetes tûzfal rendszereket egyaránt telepíteni tudunk, és ezeket integrálni is tudjuk egymáshoz.
Fontos, hogy tanúsításokat is nyújtani tudunk, ideértve ebbe az elektronikus információáramlás tanúsítását. Például garantálni tudjuk, hogy egy bizonyos típusú dokumentum az ügyfél szerverérôl indult el, egy adott idôpontban, és a célállomás szerverére megérkezett, s hogy útközben a dokumentum tartalmán senki nem módosított. Ez elôny lehet olyan vállalkozások számára, amelyek valamilyen fokozott minôségi követelménynek kívánnak megfelelni a tenderkiíró igényéhez igazodva.
- Tudnak segíteni olyan vállalatoknak is, amelyek például egy banknál szeretnének beszállítók lenni, ahol fokozott követelmény az üzleti információk védelme?
- Természetesen, ebben az esetben arra tudunk garanciát vállalni, hogy ügyféladat a cégtôl nem kerül ki, illetve ha mégis, akkor egyértelmûen kideríthetô, nyomon követhetô, hogy hol történt az "adatszivárgás", és ennek megfelelôen a felelôsségre vonás is egyértelmû lehet.
- A megosztott internet megoldásokat milyen típusú vállalkozások számára kínálják?
- Az ügyfelek széles skálán mozoghatnak, de talán a legjobb példa egy bérirodaház. Nem feltétlen kell minden egyes távközlési végpontra direkt internet csatlakozást kötni, elegendô egy központi szerver, és ezen keresztül szétosztani a kapcsolatot az igényeknek megfelelôen. Ebben az esetben tudjuk garantálni, hogy az egyes felhasználók valóban a saját felhasználásuk szerinti összeget fogják megkapni a számlázás során, amikor a havi rezsiszámlát kézhez veszik. Az természetes része a megoldásnak, hogy az egyes ügyfelek adatai, bizalmas információfolyamai nem keverednek egymással az internet használata során. Idetartozik az is, hogy megvédjük a felhasználókat az illetéktelen behatolóktól és igény szerint központi vírusszûrést is beépítünk a rendszerbe.
- A távoli elérés kategóriába milyen tevékenységek tartozhatnak?
- Például ebbe a körbe beletartozhat minden, amit korábban a távmunka, távtanulás körbe soroltunk be. Ekkor akár interneten, akár direkt összeköttetésen keresztül megvalósítjuk a munkavállaló és a vállalati központ közötti biztonságos kapcsolatot. Itt is nagyon fontos a betörések elleni védekezés. Szükséges lehet egy ilyen rendszerben az egyszeri jelszó szolgáltatás, vagy egy ügynöki hálózatnál a nem publikus zöldszám, amelyen keresztül az ügynökök elérhetik megfelelô azonosítás mellett a vállalati adatbázisokat.
Az otthoni munkavégzés, a távmunka esetén még abban is van tapasztalatunk, hogy ergonómiai szempontokból hogyan kell felépíteni egy ilyen munkakörnyezetet, tehát tanácsadást is tudunk nyújtani. Ebbe a tanácsadásba a távmunkával kapcsolatos munkajogi, adminisztrációs tanácsadást is beleértjük, lévén a Matáv az ország egyik legnagyobb távmunkás foglalkoztatója. Ha valaki egyénileg kíván nekiugrani egy távmunka ügyletnek, akkor legalább fél, de inkább egyéves procedúra, mire adózási, munkajogi stb. szempontokból is egyértelmû és támadhatatlan távmunka helyet tud kiépíteni.
- Az ügyfélkapcsolati megoldások körébe feltételezésünk szerint CRM, Contact Center megoldások tartoznak.
- Valóban így van, rendelkezünk minden hardver, szoftver eszközzel és az ilyen típusú szolgáltatáshoz szükséges személyi képességekkel egyaránt. Ma már egyre fontosabb a magas szintû ügyfélkiszolgálás, nagyszámú ügyfelet is viszonylag egyszerûen ki lehet szolgálni a CRM megoldásokra épülô eszközökkel. Ez a szolgáltatás megint lehet olyan, amelyben az ügyfélnek nem szükséges saját CRM rendszerbe beruháznia, egyfajta outsourcing formájában a saját rendszereinkre építve tudjuk kiszolgálni ilyen irányú igényeit. Lehetôség van arra, hogy apró lépésenként segítsünk az ügyfélnek saját CRM rendszert is kiépíteni, kezdetben lehet akár 1-2 operátorral is indulni, és az ügyfelek számának növekedésével bôvülni.
- Mit lehet tudni a Matáv partnereirôl, akiket ezekbe a szolgáltatási csomagokba alvállalkozóként bevon?
- Nagyon fontos, hogy egyenként is kipróbált megoldásokat kínálunk, és azt is leteszteltük, hogy ezek egymással is képesek együttmûködni. Alvállalkozóink egyrészt a saját leányvállalataink, illetve a maguk szakterületén a nemzetközi piac elismert vállalatai. Olyan neveket említhetek meg közöttük, mint az IBM, a HP, a Microsoft, az Avaya, a Cisco, vagy a hazai tulajdonúak közül az Albacomp.
Az általunk nyújtott szolgáltatáscsomagokra jellemzô a magas megbízhatóság, az egykapus ügyfélkiszolgálás, és a kedvezô finanszírozási konstrukció is, hiszen ezeket a megoldásokat szolgáltatásként is tudjuk nyújtani, nemcsak beruházási megoldásként.
- Milyen célt tûzött ki maga elé a Matáv a szolgáltatási csomagok kidolgozásakor?
- Napi 5-6 ezer ügyféllel állunk kapcsolatban a megcélzott közép- és kisvállalati körben, akik számára a Matáv neve garancia a megbízható szolgáltatási minôségre. Célunk, hogy 3 éven belül ezen a szegmensen 15 százalékos piaci részesedést érjünk el. A jövô évben további szolgáltatásokkal is piacra lépünk, hiszen az igények felmérésekor körülbelül 60 féle olyan szolgáltatástípust térképeztünk fel, amelyben látunk piaci szempontból fantáziát.

Budai János