Elôfizetési információk

Érvényes: 2004. január 03-tól!

Lapunk nyomtatott változata 2004-ben negyedévente jelenik meg. A megjelenések idôpontja: március 8, május 27, szeptember 7, november 26.
 
Lapunk kizárólag elôfizetés útján vásárolható meg.
 
Lapunkra az alábbiak szerint fizethet elô:
Kitölti az alábbi minta szerinti megrendelôszelvényt, postán, telefaxon vagy e-mailen eljuttatja szerkesztôségünkbe. (Az alábbi feltételek belföldi postázási cím esetén érvényesek! Külföldi postacím esetén az elôfizetési díj az adott országba szóló postázási díj függvényében változik!)
 
 
 
MEGRENDELÔSZELVÉNY
 
Szeretnék elôfizetni az e-Times Hungary /korábbi nevén: Modem Kor/ címû
 
havilapra .......... példányban, 1 évre
 
Elôfizetési díj 1 évre: 5250 forint/példány
 

Cég neve:

Név:
Beosztás:
Postacím:
................................................................................
Számlázási cím:
................................................................................
 
Az elôfizetési díjat átutalással - postai csekken kívánom fizetni. (nem kívánt rész törlendô)
 

Kérjük, hogy a megrendelésüket postán, faxon vagy e-mailen

az alábbi címre küldjék vissza:
 
B2S2 Kft., e-Times Hungary Kiadó,
1067 Budapest, VI Eötvös u. 12. I.em.
Telefon/Fax: 321-8800
e-mail: posta@e-times.hu
     
A közkönyvtárak, valamint a diákok és a tanárok
50 százalék kedvezménnyel fizethetnek elô a lapra.
Kedvezményre jogosultság: igen - nem (megfelelôt kérjük aláhúzni)