Kisszótár


Modem Kisszótár XXX.

Az Iridium rendszer befektetôi

Mint arról jelen számunk címlapsztorija részletesen beszámol, 1998. szeptember 23-án kezdi meg mûködését a globális mûholdas Iridium rádiótelefon rendszer. A kisszótár most azokat a nagyobb befektetôket mutatja be, akik már a projekt korai szakaszában vállalták az óriási kockázatot.

A Motorola: Az egész rendszer megálmodója és fô mozgatója &endash; természetesen a befektetôi konzorciumnak is a tagja. A cég jelentôs munkát végzett a mûholdak megvalósításában és a végberendezések egyik szállítója is egyben. A Motorola, mint ismeretes a világ egyik vezetô gyártó cége a vezeték nélküli kommunikáció terén, de profiljába tartoznak a rádióeszközök, személyhívók, személyi kommunikációs rendszerek, cellás rádiótelefonok és hálózati infrastruktúra, félvezetô eszközök és integrált áramkörök, védelmi és ûreszközök, autóelektronikai és ipari elektronikai elemek és még sok más adatkommunikációs és információfeldolgozó eszköz gyártása is.

Khrunichev State Research and Production Space Center: Az orosz állami cég az Iridium mûholdak egyik pályára állítója, befektetôként is jelen van az Iridium LLC-ben. A cég fô profilja a legkülönbözôbb pályára állító eszközök, orbitális állomások és más ûreszközök tervezése és kivitelezése.

Korea Mobile Telecom: A Korea Mobile Telecom a dél-koreai vezetékes szolgáltató, a Korea Telecom által alapított cellás rádió és személyhívó szolgáltató. A cég a Sunkyong Business Group tagja, mely az ország ötödik legnagyobb konglomerátuma.

Lockheed Martin: A Lockheed Martin amerikai cég a világ vezetô gyártója a védelmi rendszerek és ûrtechnológiák terén. Katonai repülôgépeket, rakétákat, elektronikus vezérlôrendszereket és különbözô célú mûholdakat is gyártanak, de foglalkoznak kormányzati és kereskedelmi légügyi, ûrtechnológiai, környezeti és mérnöki szolgáltatásokkal is. A Lockheed Martin nem csak befektetôként, hanem a Motorola egyik fô alvállalkozójaként aktív részt vállalt az Iridium rendszer létrehozásában.

Nippon Iridium Corporation: Mint a nevébôl is kitûnik, a NIC egy japán konzorcium, mely mögött az egyik vezetô japán távközlési vállalat, a DDI Corporation és az elektronikai alkatrészgyártásáról, keramikus integrált áramköreirôl és elektronikus eszközeirôl - például nyomtatóiról - híres Kyocera Corporation áll. A DDI cellás rádiótelefon szolgáltatást és nagytávolságú telefon szolgáltatást nyújt Japánban. A Kyocera az Iridium rendszer végberendezéseinek az egyik fô gyártója is egyben. A konzorciumban kisebb súllyal, de részt vesz még a Sony és a Mitsubishi is.

Pacific Electric Wire & Cable Co. Ltd.: A kevéssé ismert cég egy nemzetközi vállalat, melynek profilja az elektronika és a távközlés világának ellátása kábelekkel, vezetékekkel, de ezen kívül elektronikai és távközlési projekteket is menedzselnek, sôt még ingatlannal is foglalkoznak, valamint aktív pénzügyi tevékenységet folytatnak. A cég egyben Tajvan legnagyobb kábel- és vezetékgyártója.

Raytheon: A Raytheon elektronikus rendszerek, berendezések és részegységek koncepciójának kifejlesztésével, megtervezésével és gyártásával foglalkozik katonai és polgári célokra egyaránt. A Raytheon szintén jelentôs szerepet játszik a repülôgépiparban, az energiaiparban és a környezetvédelmi berendezések fejlesztésében is. A Raytheon a befektetés mellett jelentôs szerepet játszik az Iridium rendszer létrehozásában a Motorola fô alvállalkozójaként. Feladata az Iridium mûholdak azon antennarendszerének kidolgozása és megvalósítása, melyek a kézikészülékekkel és a személyhívókkal tartják a kapcsolatot.

STET &endash; Societa Finanziaria Telefonica per Azioni: A STET látja el az olasz távbeszélô-, távíró-, telex- és más adathálózatok üzemeltetését. A konzorcium azonban védelmi és polgári alkalmazásokra készülô távközlési eszközöket is gyárt valamint konzultánsi tevékenységet is folytat. Az Iridium projektben a technikai hálózatmenedzselés támogatórendszerét és más üzemeltetési szolgáltatásokat nyújt a STET. A STET egyébként többségi tulajdonosa a Telecom Italia-nak, mely az Iridium rendszer tartalék vezérlô központját mûködteti Rómában.

Sprint: A Sprint amerikai székhelyû globális szolgáltató, hiszen szerte a világon távolsági, helyi és vezeték nélküli távközlési hálózatokat mûködtet. A Sprint egyben a világ legnagyobb Internet forgalmat szállító cége is. A 15 millió telefonelôfizetôt ellátó szolgáltató az egyetlen Amerikában, mely teljes egészében digitális gerinchálózatot üzemeltet.

Thai Satellite Telecommunications Co. Ltd.: A Thai Satellite Telecommunications céget a thaiföldi United Communications Industry Company Ltd. (UCOM) hozta létre arra a feladatra, hogy befektetést eszközöljön az Iridium LLC megvalósításához. Az UCOM Thaiföld egyik legnagyobb cellás rádiótelefon és személyhívó szolgáltatója, valamint egy sor távközlési berendezés viszonteladója.

VEBACOM: A VEBACOM a VEBA AG leányvállalata, egyben a negyedik legnagyobb cég Németországban. A VEBACOM szolgáltatások széles választékát nyújtja, beleértve a mobil távközlést, a mûholdas kommunikációt, a hálózatmenedzselést, a kábeltévét és a személyhívó szolgáltatást is.

Iridium Africa Corporation: A céget a Szaúdi-Arábiában mûködô Mawarid Overseas Company hozta létre az Iridium LLC-be való befektetés céljából. A Mawarid az egyik legnagyobb cég az országban, mely több közszolgáltatás mellett a távközlést is biztosítja.

Iridium Canada Inc.: Az Iridium Canada befektetôi társaságot 1993-ban alapította a BCE Mobile Communications, a BCE Telecom International és a Motorola Canada abból a célból, hogy befektetést hajtson végre az Iridium LLC-be. A BCE Telecom Kanada legnagyobb távközlési cége. A BCE Mobile széles skálán kínál vezeték nélküli távközlési szolgáltatásokat.

Iridium Central America and Mexico: Az ICAM teljes egészében a Motorola tulajdona, s a befektetési tevékenysége mellett a közép-amerikai és mexikói piacon teríti az Iridium szolgáltatásait.

Iridium China: A befektetôi céget a China Aerospace hozta létre, melynek tulajdonosa a China Great Wall Industry, mely a mûholdak egy részének a pályára állítását is végzi.

Iridium India Telecom Limited: Az indiai konzorcium tipikus befektetôi társaság. Tagjai: az indiai Ipari Fejlesztési Bank, az indiai Exim-Bank, az indiai Állami Bank, és más kisebb indiai pénzintézetek.

Iridium Middle East Corporation: Ezt a befektetôi társaságot szintén a szaúdi-arábiai Mawarid hozta létre a szaúdi Binladin csoporttal közösen.

Iridium North America: Az ebben részt vevô cégek is ismertek már fentebbrôl: a befektetôi társaságot az Iridium Canada, a Motorola és a Sprint hozta létre. Egyben ez a társaság gyakorol fennhatóságot a az észak-amerikai földi állomás felett is.

Iridium SudAmerica Corporation: A dél-amerikai befektetô társaság a brazil INEPAR és az Iridium Andes-Carib mellett a STET és a Motorola, valamint több venezuelai magánbefektetô pénzével gazdálkodik.

dr. Bartolits István

elôre, vissza, tartalom, honlap